Particulier

Particulier

Kitbedrijf van Hoven besteedt net zoveel aandacht en interesse aan de kleinere opdrachten als aan de grote opdrachten. Kitbedrijf van Hoven staat klaar voor u als particulier.

 

Nieuwe badkamer, toilet of keuken

 

U wilt uiteraard dat uw nieuwe badkamer, toilet en/of keuken goed afgewerkt is. Wij kitten deze dan ook graag voor U af. Door het uit te laten voeren door een van onze vakspecialisten kan dit u veel tijd en ellende besparen. Geen vieze flarden kit over uw nieuwe tegelwerk en geen lekkages in de badkamer. Door de juiste applicatie en juiste keuze van de siliconen kit is dit echt de ‘finishing touch’.

 

Lekkages

 

Heeft U last van lekkages bij uw douche, bad of balkon door slechte, beschadigde en verouderde kitvoegen? Wij kunnen voor u de oude kitvoegen verwijderen en vervangen. Meeste oplossingen zijn binnen 24-uur al weer gebruiksklaar. Door onze ervaring zijn wij in staat u andere oplossingen aan te dragen als het vervangen van de kitvoegen alleen niet voldoende blijkt te zijn.

 

Beschimmelde kitvoegen

 

Beschimmelde siliconen kitnaden in uw badkamer zorgen voor een verouderde en onfrisse aanblik. Schimmels ontstaan door slecht ventileren, oude zeepresten en/of verkeerd schoonmaken.

 

De enige oplossing na schimmelvorming is het vervangen van de kitvoegen. Alleen al het vervangen van de kitvoegen maakt een wereld van verschil.

 

Renovatie & Advies

 

KItbedrijf van Hoven heeft zich gespecialiseerd in het vervangen van bestaande voegvullingen.

 

Kostenefficieny en kwaliteitsdenken hebben hun uitwerking op de bouw niet gemist. Als gevolg daarvan hebben restauratie en renovatie een grote vlucht genomen. Dit heeft invloed op de materiaalkeuze en materiaaltoepassing in het bijzonder.

 

Daarmee kreeg advisering ten aanzien van voegafdichtingen een extra dimensie. Vaak blijkt uit inspectie dat een verkeerd afdichtingmateriaal is gekozen, of dat de constructie als zodanig gebreken vertoont. Ook kunnen bestaande voegvullingen niet meer voldoen aan de actueel gestelde eisen i.v.m. schimmelvorming, onthechting, lekkages, veroudering door uv-straling en mechanische beschadigingen.

Daarom is het van belang eerst een grondig onderzoek te verrichten en op basis daarvan advies uit te brengen inzake herstel.

Wordt eenmaal tot uitvoering overgegaan, dan krijgen ook milieuaspecten ruime aandacht, aangezien de te verwijderen oude afdichtingmaterialen vaak schadelijke stoffen bevatten. In voorkomend geval worden ze conform de daarvoor geldende richtlijnen afgevoerd en vernietigd.

 

Kitbedrijf van Hoven is er op ingesteld opdrachtgevers in voorkomende gevallen te adviseren, inspecties uit te voeren of behulpzaam te zijn bij het volbrengen van nazorgprogramma's.

Kitbedrijf van Hoven Telefoon: 0788900556

Bolero 31 Mobiel: 0612450560

3335 EC Zwijndrecht Mail: info@kitbedrijfvanhoven.nl